KONTAKT

BIURO CZYNNE W GODZINACH

9.00 – 20.00 od poniedziałku do soboty
(odpowiadamy na e-maile)

 Telefon: 698 670 835

ADRES KORESPONDENCYJNY
(tu prosimy przesyłać umowy i wszelką korespondencję)

sz.urwis@wp.pl


DANE FIRMY

Ireneusz Zieliński Szkółka Sportowa  URWIS   Gdynia

Aleja Zwycięstwa 190/2  81-540 Gdynia

NIP 579 101 16 22        REGON  220905239

NUMER KONTA : mBank 76 1140 2004 0000 3602 6522 5510

UPRAWNIENIA

Szkółka Sportowa  „URWIS”  posiada uprawnienia do organizacji  obozów rekreacyjno – sportowych, jest zarejestrowana w KRAJOWYM REJESTRZE  URZĘDOWYM  PODMIOTÓW GOSPODARKI  NARODOWEJ   wg  PKD 2007   85.51 Z.        Posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 77517.

85.51 Z –  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  i rekreacyjnych.